Bloggen fanns på den här adressen har flyttats till ruderalia.net

ipv6 ready