krokodil.se är på flytten och kommer snart tillbaka… ipv6 ready