Det finns inget här!
krokodil.se

Välkommen ut i det fria! Krokodil.se är en litet hörn i ett världsomspännande öppet socialt nätverk som drivs ideellt – ett etiskt, icke-kommersiellt och reklamfritt alternativ till de stora amerikanska tjänsterna.