Användarvillkor

För att ha ett på krokodil.se (med underdomäner) gäller:

 • Du är 16 år eller äldre.
 • Du kan läsa och skriva svenska. (Och nybörjare är välkomna!)
 • Organisationskonton är inte tillåtna i nuläget. (Utom ideella organisationer – men läs instansreglerna först!
 • Övervakade bot-konton är tillåtna efter godkännande från admin.
 • Du måste följa instansreglerna.
 • Du måste följa svensk lag.
 • Du behöver ha laglig rätt att sprida det du publicerar. Du överlåter inte upphovsrätten till oss.

Integritetspolicy

Krokodil.se drivs från Sverige och vi följer svensk lag. Vi behandlar dina personuppgifter som hemliga och lämnar inte ut dem till tredje part, med undantag för:

 • När du publicerar en personuppgift och anger att den ska visas för andra, så kommer vi förstås att visa det för dem.
 • Om du anger att det du publicerar ska kunna spridas till andra servrar, så kommer vi förstås att göra det.
 • Vi samarbetar gärna med polis och rättsväsende.

Vad vi däremot inte gör, till skillnad från de stora kommersiella sociala nätverken, är att:

 • Kartlägga dina levnadsvanor, köpvanor, intressen, politiska och religiösa övertygelser, din etnicitet, sexuella läggning och så vidare.
 • Sälja eller gratis överlämna dina personuppgifter till företag eller andra organisationer.
 • Ge forskare tillgång till dina uppgifter eller bedriva forskning på dig utan att du på förhand har godkänt det.
 • Använda dina personuppgifter för att främja egna kommersiella intressen. Krokodil.se drivs ideellt.

Vem som helst kan se innehåll som du valt att publicera offentligt, även de som inte är inloggade. Vi förbehåller oss rätten att använda dina offentliga inlägg för att visa omvärlden hur bra krokodil.se är.

Lagring och gallring

De uppgifter om dig vi lagrar är indelade i två kategorier:

 • Uppgifter du själv lämnat över lagras tills du själv raderar dem. Du kan när du vill ta bort enskilda uppgifter eller radera hela ditt konto. Skulle du vilja byta till en annan Mastodon-server så kan du automatiskt ta med dig alla dina uppgifter härifrån till din nya server, inklusive alla du följer och som följer dig. Observera att uppgifter du väljer att publicera i inlägg med global spridning kan komma att skickas till andra servrar. När du raderar ett inlägg så raderas i normalfallet även kopiorna på andra servrar, men det finns inga garantier. (Om vi får reda på att en server inte raderar uppgifter när den borde så blockerar vi all kommunikation med den.)
 • Uppgifter som samlas in automatiskt raderas i normalfallet efter högst 14 dagar. Då rör det sig om tekniska data som t.ex. IP-adresser. När det är motiverat förbehåller vi oss rätten att lagra vissa sådana uppgifter upp till 12 månader, till exempel för att blockera IP-adresser som bryter mot våra regler eller begår brott.

Vi vill göra den här policyn enklare och tydligare. Undrar du över något så fråga gärna @[email protected]

krokodil.se

Välkommen ut i det fria! Krokodil.se är en litet hörn i ett världsomspännande öppet socialt nätverk som drivs ideellt – ett etiskt, icke-kommersiellt och reklamfritt alternativ till de stora amerikanska tjänsterna.